1. DraftSight
  2. Nowe funkcje DraftSight 2024

DraftSight 2024 — funkcje

DraftSight 2024 to zaawansowane rozwiązanie do projektowania w formacie DWG z udoskonalonym interfejsem użytkownika, paletami narzędzi, paletą warstw oraz możliwością łączenia warstw w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Wprowadza łącze danych do integracji z programem Excel i wydajne załączanie odniesień. Aktualizacja zapewnia też ulepszoną edycję kreskowania, ulepszoną kontrolę nad warstwami, interfejs użytkownika w formie wstążki w systemie Mac OS oraz unikalną możliwość importowania rysunków CATIA jako plików DWG. Poznaj wszystkie nowe funkcje oprogramowania DraftSight 2024.

Palety narzędzi

Uprość proces tworzenia rysunków i zachowaj jednorodność. Zyskaj dostęp do wszystkich często używanych poleceń i funkcji w jednym miejscu. Zadbaj, by wszystkie nowo wygenerowane elementy były zgodne ze wstępnie zdefiniowanymi standardami we wszystkich rysunkach.

Paleta warstwy

Uzyskaj większą kontrolę nad warstwami za pomocą palety warstw obejmującej wszystkie polecenia warstw w ramach jednego, przystępnego interfejsu. Przejście z okna dialogowego na uniwersalną paletę nie tylko poprawia wizualną przestrzeń roboczą, ale także zwiększa wydajność. Teraz można efektywnie zarządzać warstwami bez przerywania pracy. Oznacza to, że można skupić się na rysunku, dostosowywaniu warstw i organizowaniu projektu, a wszystko to z zachowaniem widoku rysunku.

Importowanie rysunków CATIA

Wersja DraftSight 2024 umożliwia obsługę rysunków CATIA, co zapewnia precyzyjną i skuteczną współpracę z łańcuchem dostaw. Teraz można importować rysunki CATIA bezpośrednio do programu DraftSight i otwierać je jako pliki DWG bez konieczności ręcznej konwersji.

Udoskonalony interfejs użytkownika

Nawigacja po widokach standardowych i izometrycznych jest prosta dzięki nowo wprowadzonemu nawigatorowi widoku w DraftSight 2024. Domyślny tryb ciemny interfejsu zmniejsza zmęczenie oczu i zwiększa widoczność funkcji. Wprowadzono też nowy obszar roboczy o nazwie CAD General. Ten obszar roboczy organizuje wszystkie narzędzia w konwencjonalny sposób, podobnie jak inne programy CAD, ułatwiając użytkownikom programu DraftSight przejście na nową wersję.

Łączenie danych

Przedstawiamy nową funkcję łączenia danych w programie DraftSight 2024. Teraz można łatwo osadzać pliki Excel, zachowując dokładność w czasie rzeczywistym dzięki dwukierunkowej komunikacji. Ta zaawansowana funkcja usprawnia zarządzanie danymi i ułatwia współpracę między plikami.

Scalanie warstw

Program DraftSight 2024 zawiera funkcję scalania warstw, która jest zaawansowanym narzędziem służącym do konsolidacji wielu warstw w jedną. Ten nowy dodatek upraszcza złożone rysunki i umożliwia organizację powiązanych elementów, prowadząc do zoptymalizowanych rysunków, które zwiększają wydajność i zapewniają precyzję zarówno w projektach 2D, jak i 3D.

Dodawanie wielu odniesień

Teraz można wygodnie dołączać wiele plików odniesień jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, kliknij opcję „Dołącz rysunek” i wybierz żądane pliki, w tym pliki PDF i pliki DGN. Skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie ścieżkami plików i szybszy powrót do projektowania dzięki nowemu, świetnemu dodatkowi do programu DraftSight 2024.

Eksportowanie arkusza

Teraz w programie DraftSight 2024 można szybko i bez utraty szczegółów tworzyć nowe rysunki z istniejących plików. Eksportuj wszystkie widoczne elementy aktywnych okienek arkusza w obszarze modelu do nowego rysunku. Ta funkcja umożliwia poprawę czytelności i ostrości określonych sekcji, obszarów lub widoków w obrębie rysunku poprzez eksportowanie skalowanych reprezentacji przestrzeni modelu, bloków tytułowych i innych elementów opisowych, w tym wymiarów i notatek.

Interfejs oparty na wstążce dla systemu MacOS

Ulepszony interfejs użytkownika w formie wstążki dla programu DraftSight w wersji przeznaczonej do systemów MacOS. W poprzedniej wersji dla systemu Mac interfejs był oparty na menu z ograniczonymi opcjami dostosowywania. Teraz użytkownicy systemu MacOS mogą korzystać z ujednoliconego, zoptymalizowanego interfejsu użytkownika, który zapewnia takie samo środowisko użytkownika, co w systemie Windows.

Ulepszenia polecenia Utwórz płaską migawkę

W programie DraftSight 2024 wprowadzono znaczne ulepszenia do polecenia Utwórz płaską migawkę. Teraz możesz łatwo połączyć pierwszy plan i ukryte linie z określonymi warstwami w oknie dialogowym Płaska migawka, usprawniając organizację i umożliwiając szybkie dostosowywanie widoczności w oparciu o skojarzenia warstw.

Zmiana kształtu kreskowania

Poznaj najnowsze udoskonalenia funkcji kreskowania programu DraftSight, które zapewniają użytkownikom większą elastyczność podczas zmiany kształtu kreskowania bez konieczności jego ponownego tworzenia. Można to osiągnąć poprzez przerwanie skojarzonego połączenia pomiędzy kreskowaniem a jego pierwotną granicą i odblokowanie szeregu uchwytów otaczających całe kreskowanie. Uchwyty te umożliwiają użytkownikom wykonywanie wielu czynności, w tym rozciąganie, wstawianie wierzchołków i przekształcanie na łuki.

Funkcje programu DraftSight

Porównanie funkcji

 

 Professional*Premium**MechanicalEnterpriseEnterprise Plus
Narzędzia podstawowe 
Narzędzia rysowania (Linia, Polilinia, Łuk, Okrąg, Elipsa, Tabela, Kreskowanie, Chmura, Blok…)
TakTakTakTakTak
Narzędzia modyfikowania (Przenieś, Kopiuj, Obróć, Szyk, Skaluj, Przytnij, Fazuj, Podziel…)
TakTakTakTakTak
Warstwa, Blok, Grupa, Drukuj
TakTakTakTakTak
Edycja splajnów z dopasowaniem i wierzchołkami kontrolnymi 
TakTakTakTakTak
Wypełnienie i gradient kreskowania
TakTakTakTakTak
Odrzucanie zduplikowanych elementów
TakTakTakTakTak
Szybka modyfikacja: Kopiuj/Przenieś/Obróć/Skaluj
TakTakTakTakTak
Wstawianie linii środkowych
TakTakTakTakTak
Wklejanie do aktywnej warstwy
TakTakTakTakTak
Podgląd warstw
TakTakTakTakTak
Nawigator widoków
TakTakTakTakTak
Narzędzia zwiększające wydajność 
Toolbox (LM, Tabela poprawek, Sprzęt, Otwory, Symbole spoin/powierzchni/wykończenia...)TakTakTakTakTak
Biblioteka zasobów projektowychTakTakTakTakTak
Drukowanie seryjneTakTakTakTakTak
Palety narzędzi TakTak Tak
Scalanie warstwTakTakTakTakTak
Porównywanie rysunkówTakTakTakTakTak
Szyk (liniowy, kołowy, ścieżka)TakTakTakTakTak
Automatyczne wymiarowanie i planowanie wymiarów TakTakTakTakTak
Paleta wymiarówTakTakTakTakTak
Obliczenia właściwości masyTakTakTakTakTak
Metody szybkiego wprowadzaniaTakTakTakTakTak
Używanie formuł w komórkach tabeliTakTakTakTakTak
Zamrażanie warstwy widokuTakTakTakTakTak
Menedżer atrybutów blokuTakTakTakTakTak
Generator G-CodeTakTakTakTakTak
Inteligentne przycinanieTakTakTakTakTak
Image TracerTakTakTakTakTak
Pack and GoTakTakTakTakTak
Publikowanie w formacie DWF TakTakTakTakTak
Tworzenie i konfiguracja bloków niestandardowych  TakTak Tak
Menedżer zbiorów arkuszy  TakTak Tak
Narzędzia 3D (modelowanie 3D, szkicowanie 3D, edycja bryły, siatka itp.) TakTak Tak
Ograniczenia TakTak Tak
Narzędzia mechaniczne 
Otwieranie, edytowanie i tworzenie plików Mechanical DWG  Tak  
Tworzenie, edycja listy materiałów (LM)  Tak  
Edytowanie i tworzenie odniesień części  Tak  
Wstawianie adnotacji odniesień części  Tak  
Automatyczne stosowanie referencji części do elementów Toolbox  Tak  
Obsługa standardów projektowania ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI   Tak  
Narzędzia zapewniające zgodność operacyjną 
Przeglądanie bloków dynamicznychTakTakTakTakTak
Edytowanie bloków dynamicznych TakTak Tak
Import kodu Auto LISP i Visual LISPTakTakTakTakTak
Integracja z 3DEXPERIENCE® MarketplaceTakTakTakTakTak
Łączenie danych — z programu Excel do programu DraftSight TakTak Tak
Integracja z 3DExperience MarketplaceTakTakTakTakTak
Integracja z HomeByMeTakTakTakTakTak
Integracja z 3D ContentCentralTakTakTakTakTak
3DEXPERIENCE, DELMIA, SOLIDWORKS Electrical, PDM ConnectorTakTakTakTakTak
Podkładka PDFTakTakTakTakTak
Import/konwersja i podkładka DGNTakTakTakTakTak
Importowanie rysunków CATIATakTakTakTakTak
Import PDF TakTakTakTak
Narzędzia dostosowywania 
Interfejs programowania aplikacji (API)TakTakTakTakTak
Skalowalne ikony SVG dla ekranów o wysokiej rozdzielczościTakTakTakTakTak
Tryb ciemny TakTakTakTakTak
Rejestrator makrTakTakTakTakTak
Narzędzia Enterprise 
Licencja sieciowa  TakTakTak
Narzędzie wdrażania  TakTakTak
Pomoc techniczna  TakTakTak
* Wersje Professional & Enterprise zawierają te same funkcje. Jedynymi różnicami są model licencjonowania, narzędzie wdrożeniowe i model wsparcia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
** Wersje Premium i Enterprise Plus zawierają te same funkcje. Jedynymi różnicami są model licencjonowania, narzędzie wdrożeniowe i model wsparcia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Znajdź odpowiedni produkt DraftSight dla siebie. Kup teraz