Share
  1. DraftSight
  2. Features

Polecane filmy dotyczące oprogramowania DraftSight 2022

Funkcje programu DraftSight

Porównanie funkcji

 

  Professional Premium Enterprise Enterprise Plus
Narzędzia podstawowe  
Narzędzia rysowania (Linia, Polilinia, Łuk, Okrąg, Elipsa, Tabela, Kreskowanie, Chmura, Blok...)
Tak Tak Tak Tak
Narzędzia modyfikowania (Przenieś, Kopiuj, Obróć, Szyk, Skaluj, Przytnij, Fazuj, Podziel...)
Tak Tak Tak Tak
Warstwa, Blok, Grupa, Drukuj
Tak Tak Tak Tak
Standardy rysowania i szablony
Tak Tak Tak Tak
Edycja polilinii
Tak Tak Tak Tak
Warstwa kreskowania
Tak Tak Tak Tak
Odrzucanie zduplikowanych elementów
Tak Tak Tak Tak
Skalowalne ikony SVG dla wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości
Tak Tak Tak Tak
Opcja wydruku linii o małej grubości (włosowych)
Tak Tak Tak Tak
Podgląd warstw
Tak Tak Tak Tak
Ponowne definiowanie punktu bazowego dla bloku
Tak Tak Tak Tak
Narzędzia zwiększające wydajność  
Toolbox z funkcjami do projektowania mechanicznego (LM, Tabela poprawek, Sprzęt, Otwory, Symbole spoin/powierzchni/wykończenia...) Tak Tak Tak Tak
Biblioteka zasobów projektowych Tak Tak Tak Tak
Drukowanie seryjne Tak Tak Tak Tak
Porównywanie rysunków Tak Tak Tak Tak
Automatyczne wymiarowanie Tak Tak Tak Tak
Układ automatycznego wymiarowania Tak Tak Tak Tak
Automatyczne przycinanie pomocniczych linii wymiarowych Tak Tak Tak Tak
Pokrętło na palecie wymiarów Tak Tak Tak Tak
Wybór grotów strzałek kliknięciem prawym przyciskiem myszy Tak Tak Tak Tak
Podziel wymiar Tak Tak Tak Tak
Obliczenia właściwości masy   Tak   Tak
Polecenia automatycznego uzupełniania Tak Tak Tak Tak
Metody szybkiego wprowadzania Tak Tak Tak Tak
Plik przenośny Tak Tak Tak Tak
Publikuj do pliku DWF Tak Tak Tak Tak
Tryb ciemny Tak Tak Tak Tak
Udoskonalenia splajnów Tak Tak Tak Tak
Szyki asocjacyjne Tak Tak Tak Tak
Importowanie plików PDF   Tak Tak Tak
Narzędzia Premium  
Narzędzia 3D   Tak   Tak
Powiązania 2D   Tak   Tak
Narzędzia zapewniające zgodność operacyjną  
Przeglądanie bloków dynamicznych AutoCAD z możliwością pełnej konfiguracji Tak Tak Tak Tak
Edytowanie bloków dynamicznych AutoCAD z możliwością pełnej konfiguracji   Tak   Tak
Automatyzacja LISP (AutoLISP, obsługa Visual LISP) Tak Tak Tak Tak
Integracja 3DExperience Tak Tak Tak Tak
Integracja 3DExperience Marketplace Tak Tak Tak Tak
Integracja HomeByMe Tak Tak Tak Tak
Integracja 3D Content Central Tak Tak Tak Tak
SOLIDWORKS PDM, złącza elektryczne Tak Tak Tak Tak
Menedżer zestawu arkuszy   Tak   Tak
Opcje i wsparcie dla przedsiębiorstw  
Opcja licencji sieciowej     Tak Tak
Pomoc techniczna     Tak Tak
Wsparcie na forum społecznościowym Tak Tak Tak Tak
Aktualna cena rocznego abonamentu     ** **
** Aby otrzymać ofertę, skontaktuj się ze swoim partnerem biznesowym.