1. DraftSight
  2. HeatTek Inc.

HeatTek Inc.

DraftSight Professional İle Büyümeyi Desteklemek Üzere 3D'ye Geçerken 2D Isıl İşlem Tasarımı İhtiyaçlarını Destekleme

Sorun

Bir yandan 3D tasarıma geçiş yaparken bir yandan da 2D tasarım ihtiyaçlarını uygun maliyetli şekilde desteklemeyi sürdürmek.

Özet

SOLIDWORKS 3D tasarıma geçiş kapsamında AutoCAD yerine DraftSight Professional 2D tasarım yazılımını kullanmak.

Sonuçlar
  • Daha kısa ürün geliştirme döngüleri
  • Daha kısa müşteri teslim süreleri
  • 2D tasarım erişilebilirliğinde daha az maliyet
  • Gelirin üç katına çıkmasıyla desteklenen büyüme